SOUČASNÝ STAV

Povolené limity koncentrace tuků ve vypouštěné splaškové vodě jsou tak nízké, že z nich zákaz vylévání tuků do odpadů vyplývá.
Tento zákaz, i s ohledem na neznalost legislativy, není v domácnostech respektován a vzhledem k počtu domácností je prakticky nevymahatelný. Tuky mají v kanalizační soustavě řadu neblahých vlivů.
Po ochlazení tuků v kanálech vznikají hrudky, které se postupně nabalují a zachycují do sebe další příměsi, které pak ucpávají čerpadla v čerpacích stanicích na kanalizaci a obalují sondy, které ovládají chod čerpadel a zastavují je.
Tuky se v kanalizaci také částečně rozkládají, vznikají mastné kyseliny a ty zvyšují korozi stěn kanálů a potrubí. V extrémních případech vznikne tuková kra takových rozměrů, že dojde k úplnému ucpání kanalizace.

Současný stav

ZNEČIŠTĚNÍ TUKEM PŘI SMAŽENÍ


Znečištění tukem při smažení bez použití běžného síta


Znečištění tukem při smažení s použitím běžného síta

POUŽITÍ FILTRU OILSTOP

Znečištění tukem při smažení s použitím filtru OilStop


SROVNÁNÍ ZNEČIŠTĚNÍ TUKEM


Bez použití
běžného síta


Při použití
běžného síta


Při použití
filtru OilStop

AKTUALITY