PŘÍNOSY PARTNERŮM

Platforma OilStop nabízí členství všem, kdo chtějí:

vytvářet širokou základnu pro odborníky z oblasti výroby, užití a likvidace olejů,

sdílet zkušenosti a praktické znalosti v rámci pravidelného vedení odborných debat nad tématy nakládání s oleji a tuky v rámci udržitelné budoucnosti a využívání zdrojů pro oběhové hospodářství,

propojovat jednotlivé podnikatelské subjekty s orgány státní správy a samosprávy, včetně vzdělávacích a výzkumných organizací,

využívat vzešlých expertních řešení a starat se o jejich převedení do praxe,

vytvářet funkční systém, který omezí vypouštění olejů do kanalizačních soustav,

zlepšovat logistiku sběru a odvozu odpadních rostlinných tuků a olejů v obchodních společnostech, městech a obcích,

zapojovat ekologicky smýšlející veřejnost.

AKTUALITY