OILSTOP

ZAPSANÝ ÚSTAV


OilStop, zapsaný ústav, založil Platformu OilStop, jejímž cílem je vytvořit širokou základnu pro sdílení a vyměňování si zkušeností v oblasti nakládání s jedlými oleji a tuky ve všech fázích jejich existence. Je tím míněna tvorba a udržování vztahů, v nichž vzájemná výměna informací, rad a podpory usnadňuje růst a úspěch všech zúčastněných stran. Výsledky činnosti platformy OilStop se pozitivně odrazí v ekologickém i energetickém využití olejů jako suroviny. Původním podnětem pro založení zapsaného ústavu OilStop bylo dokončení výzkumu a vývoje systému speciálních papírových filtrů a jejich zavedení do výroby. Postupem doby se ukázalo, že v souvislosti s tím vyvstává řada dalších otázek týkajících se problematiky nakládání s oleji a tuky v rámci udržitelného rozvoje. Proto vznikla Platforma OilStop.

Rádi Vás navštívíme a probereme s Vámi vše, co o projektu potřebujete vědět, abyste se mohli stát partnery či sponzory OilStop.


ZAKLADATELÉ

PILSEN TECHNOLOGIES s.r.o.


Společnost byla založena v roce 2012 s cílem využít nové technologie šetrné k životnímu prostředí pro zpracování odpadů. Od té doby jsme již prošli dlouhou cestu a připravujeme několik projektů, které jsou názornými příklady toho, jak vnímáme cirkulární ekonomiku a hlavně její uvádění do praxe. Realizujeme smysluplné projekty se zajímavou ekonomikou a pozitivním dopadem na životní prostředí.

NOVÁ VODA z.s.


Spolek založený k využití dešťových vod, který napomáhá dalšími formami své činnosti rozvoji spolku zejména organizační a osvětovou činností zaměřenou na vzdělávání a informovanost svých členů k ochraně životního prostředí.

Ing. MIROSLAV MORÁVEK


Vystudoval kybernetiku na univerzitě v zahraničí. Deset let pracoval jako specialista spouštění řídících systémů jaderných reaktorů. Je původcem myšlenky systému filtrů OilStop a autorem tří užitných vzorů (tzv. malých patentů). Řídil, nebo se účastnil řízení dvou velkých evropských projektů v rámci OPVK, jichž je autorem nebo spoluautorem. V oblasti vody a ochrany životního prostředí se angažuje dlouhodobě, spolupracuje mimo jiné s vodárnami, několika univerzitami a dalšími subjekty. Celoživotní vztah k přírodě se snaží převést také na mladší generaci formou pořádání školení a jiných vzdělávacích aktivit.

MVDr. RADOMÍR MLEJNSKÝ, MBA


Po ukončení studia na VŠV v Brně pracoval šest let jako veterinární lékař. Své manažerské schopnosti zúročil jako obchodní ředitel farmaceutické společnosti, kde pracoval více než čtyři roky. Tyto schopnosti si ještě více zdokonalil studiem MBA. Vybudoval úspěšnou veterinární kliniku a podílí se na více projektech. OilStop je pro něj srdeční záležitostí z hlediska ochrany přírody a sociálně ekonomických zkušeností při propojení od nadnárodních přes národní společnosti až po každého jednotlivce hospodařícího s vodou.

AKTUALITY