Etický Kodex

Vážení přispěvatelé,

jsme rádi, že jste se rozhodli přispět do naší diskuse, která nás společně může posunout dál. Přestože jsme otevřeni všem názorům, myšlenkám a novým zdrojům informací, rádi bychom zde zmínili některá pravidla, která je třeba dodržovat, tak, aby byly zachovány hodnoty a principy, na kterých je projekt OilStop vystavěn. Projekt vznikl se záměrem nabídnout širší veřejnosti spolupodílet se na vytváření platformy, tedy prostoru pro setkávání, sdílení a spolupráci při realizaci nových nápadů a sdílení zkušeností na téma problematiky nakládání s oleji a tuky v rámci udržitelného rozvoje

Respektujeme odlišný názor a prostor bude dán každému nositeli názoru, bez ohledu na jeho profesi a názor samotný. Respekt očekáváme i od samotných přispěvatelů, hrubé a urážlivé příspěvky proto nejsou vítány.

V případě, že budete mít pocit, že něco není korektně uvedeno, neváhejte nás kontaktovat na emailu: info@oilstop.cz. Váš podnět prověříme.

Vaše informace k danému článku mohou administrátorům OilStop sloužit rovněž jako inspirace k novému textu.

Budeme rádi, pokud se na naší činnosti budete podílet s námi jako pravidelní čtenáři a případně i jako samotní přispěvatelé.

OilStop zpracovává osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro daný účel (diskusní fórum). Pro tento účel zpracováváme Vaše identifikační údaje, které jsme získali přímo od Vás. Zájemci o přispívání projdou při prvním přihlášení jednoduchou registrací, v rámci které poskytnou své skutečné jméno spolu s emailovou adresou. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nezbytné pro přispívání do diskusí. V případě jejich neposkytnutí Vám není možné umožnit vložení komentáře ke článku.

Tento kodex se může časem vyvíjet podle potřeby.