Nechtěli jsme vás připravit o rozhovor, který poskytl jeden z otců zakladatelů projektu OilStop Miroslav Morávek online magazínu Plné zdraví. Tady je.

Dopřáli jste si o víkendu nějaké skvělé smažené jídlo? Jasně, jednou za čas si to přece může dovolit každý z nás. Problém ale vzniká s umýváním nádobí. V pánvi, ve fritovacím nebo klasickém hrnci zůstal použitý olej. Jeho správná likvidace je pro většinu z nás bohužel velkou neznámou.

Výše popsaná situace je předpokládám jakousi klasikou. Lidé často lijí použitý jedlý olej přímo do dřezu nebo do toaletní mísy. Je to tak?

Ano, říkáte to správně. Je to v podstatě to nejjednodušší řešení, jak se zbavit použitého jedlého oleje, což ale zároveň neznamená, že by to byl způsob, který je šetrný k přírodě, právě naopak.

Co olej ve dřezu, respektive v odpadních trubkách způsobí?

Většina vylitého oleje se sice tímto způsobem dostane do čističek odpadních vod, ale jak známo, všechny tuky, tedy i oleje jsou ve vodě nerozpustné a při ochlazování tuhnou. Postupně na sebe nabalují další příměsi, což vede ke vzniku tukovců. Jedná se o nevábnou hmotu, která má i silný zápach a kterou je potřeba z kanalizace odstranit. Snad nejznámějším příkladem je tukovec z Londýna, jehož fotka před několika lety obletěla svět. Samotná hmota byla usazena v potrubí v délce 250 metrů a vážila 130 tun a to už, uznejte sám, je pořádné monstrum.  Kromě toho, že na sebe tuky postupně nabalují další příměsi, se cestou kanalizačním potrubím zachytávají na jeho stěnách, kde se můžou začít rozkládat, což může vést ke korozi a k poškození trubek.

Dobře, toto všechno je velmi nepříjemné. Chci olej likvidovat správně. Kontejner ale v mém okolí určitě není. Co tedy dělat?

Víte, zákonodárci zavázali uživatele a provozovatele kanalizačních řadů a ČOV hned v několika zákonech k řešení tohoto problému. Tedy ke snižování množství vypouštěného odpadního jedlého tuku do kanalizace.  Způsoby, jak toho docílit, se ze zákonů ale nedozvíme. Dnes již funguje možnost použitý jedlý olej nechat vychladnout a poté nalít do PET lahve, dobře uzavřít a odnést do nejbližšího sběrného dvora nebo kontejneru, který je k tomu určený. Otázkou ale zůstává, zda je tento způsob tím nejlepším možným řešením.  Zdaleka ne všude se tyto kontejnery osvědčily, mnohá města jejich použití zkusila a následně odmítla.

A jak to funguje třeba ve fast foodech? Tady musí být oleje doslova hektolitry…

U výrobců jídel typu fast food a velkých kuchyní se používá poměrně jednoduché řešení. Sebrané oleje jsou umisťovány do nádob, pro které přijede sběrné vozidlo a odveze je k dalšímu využití. Zároveň všichni velcí výrobci potravin musí ze zákona mít tzv. lapoly, kde se zachytávají uniklé odpadní tuky a oleje, a tím se zabrání jejich proniknutí do kanalizace. Pro domácnosti, které vyprodukují jen malé množství použitého jedlého oleje, je ale tento proces nevhodný.

Jak likvidujete použitý kuchyňský olej vy?

Už asi tři roky olej po vychladnutí sléváme do uzavíratelné nádoby. Po jejím naplnění předáváme na k tomu určené místo. To ale není z mého hlediska pro projekt tak důležité. Celá myšlenka vznikla proto, že se mi nelíbilo, kolik práce a také použitých čisticích prostředků a vody je nutné použít k odstranění oleje, který při smažení vyprskal z pánve. Protože jsem jako většina chlapů líný, vymyslel jsem speciální filtr na zakrytí pánve při smažení. Důležité je, že maso v pánvi se při jeho použití nadále smaží. Doma ho používáme a díky tomu se úklid po smažení smrskl na minimum. Před nedávnem jsem na systém filtrů obdržel od Úřadu průmyslového vlastnictví osvědčení o zápisu užitého vzoru. I z tohoto důvodu jsme došli k potřebě založení Platformy OilStop.

Vysvětlete prosím čtenářům, v čem vlastně spočívá Platforma OilStop?

Uvědomili jsme si, že se nikdo komplexně nezabývá životním cyklem jedlého oleje od chvíle pěstování rostlin, až po jeho využití jako druhotné suroviny.  Přitom téměř na všech úrovních tohoto řetězce vzniká mnoho otázek a problémů, nad kterými je dobré se zamyslet. Jednotliví odborníci většinou velmi dobře znají svůj specifický problém, ale mnohdy už nevidí návaznosti. Jak jistě dobře víte, v dnešní době dochází k největšímu pokroku na mezioborové úrovni. Přístup k práci s olejem je v jednotlivých etapách jeho životního cyklu různý. Zatím nikdo nedal jednotlivé fyzické i právnické osoby dohromady a nevyzval je ke společnému řešení problému. Přitom pořád platí, že víc hlav víc ví. Na našich webových stránkách www.oilstop.cz, kde se této problematice věnujeme, je proto otevřený prostor pro diskusi, a to jak pro odborníky, zástupce firem, státní správy, tak pro čtenáře, které tato problematika zajímá. Obrovskou výhodu spatřujeme v tom, že je zde možnost vidět problém ze všech myslitelných úhlů pohledu a díky tomu ho řešit komplexně. Výsledkem naší činnosti bude vytvoření funkčního systému, který mnoha zúčastněným partnerům pomůže řešit jejich konkrétní problémy spjaté s oleji.

© Miroslav Morávek, OilStop
© Foto: OilStop