Co si budeme povídat, smažené jídlo má svou nezaměnitelnou chuť. Ale víme, co se stane s olejem po vypuštění do kanalizace? Dát dohromady producenty oleje, konzumenty, zpracovatele použitých olejů, vodárny a další dotčené subjekty je úkol nelehký a přesto v dnešní době potřebný. Sdílením svého názoru, příkladů dobré i špatné praxe může přispět každý. Prostor pro diskusi je otevřený všem, které problematika životního cyklu olejů zajímá. 

V minulosti bylo do oblasti vodárenství investováno mnoho miliard korun na úpravu a čištění odpadních vod. Situace ve vodárenství se oproti minulým letům hodně zlepšila. Plno věcí se povedlo a veřejnost v převážné většině už nevnímá kanalizační síť jako skládku, kde je vše povoleno. Jednou ze závadných složek v odpadních vodách je tukové znečištění, které může nabourat funkci stokové sítě.

Jednotný systém prevence znečišťování odpadních vod tuky neexistuje. Zákonodárci sice zavázali uživatele a provozovatele kanalizačních řadů a ČOV hned v několika zákonech a vyhláškách ke snižování (a nejlépe úplnému zabránění) množství do kanalizace vypouštěného odpadního jedlého tuku, ale způsoby, jak toho docílit, se ze zákonů a vyhlášek nedozvíme.

Poměrně jednoduché řešení se používá u výrobců jídel typu fast foodů a velkých kuchyní. Tito producenti používají k zachytávání tuků obsažených v odpadních vodách pocházejících z jejich provozovny takzvané tukové lapoly. Odpadní tuky, které se používají při výrobě jídel, se slévají do speciálních jímek, které se pak předávají specializovaným firmám na další zpracování. Velký objem tuků produkují také samotné domácnosti, kde převážná většina těchto tuků končí v kanalizační síti nebo v kontejnerech na komunální odpad bez možnosti dalšího využití a zbytečně zatěžují životní prostředí.

Pojďme se tedy společně podívat na tuto problematiku z různých úhlů pohledu – od pěstitele ke konzumentovi, až po zpracovatele použitých olejů. Věříme, že sjednocením názorů se povede nastavit komplexní systém nakládání s odpadními tuky, především ve smyslu prevence, sběru a jejich využití. Tuky přestanou být problémem. Buďme společně základnou pro řešení práce s jedlými oleji a jejich dalšího ekologického i ekonomického využití.


© OilStop
© Foto: Shutterstock