Zemědělství hraje v České republice důležitou roli. Rostlinná výroba je u nás zaměřena zejména na produkci potravin, krmiv a surovin pro farmaceutický a potravinářský průmysl. Nejrozšířenější je pěstování obilnin, olejniny jsou ale v těsném závěsu. Představíme si ty nejznámější i olej, který z nich můžeme získat.

Řepka olejná

Nejpěstovanější olejninou je u nás řepka olejná, můžeme se setkat s formou ozimou a jarní. Na většině plochy se pěstuje pro nás významnější řepka olejná ozimá. V českých podmínkách trvá její vegetační doba obvykle okolo 330. dnů a není příliš náročná na konkrétní oblast pěstování. Využívá se k výrobě paliv a olejů pro potravinářské i technické využití.

Olej ze semene řepky má nízký obsah nasycených mastných kyselin. Oproti ostatním olejům má pak ještě jednu výhodu – vyšší obsah tokoferolů (Národní zdravotnický informační portál na svém webu nzip.cz pojem vysvětluje takto: „Tokoferoly představují skupinu strukturně podobných látek, které v lidském těle plní funkci vitaminu E.“). Rozšířené přesvědčení, že jde obecně o nekvalitní olej je tedy chybné.

Mák setý

Další u nás poměrně hojně zastoupenou plodinou je mák. Přesto, že druhů máku je několik, setkáme se téměř výlučně s mákem setým. Jeho semínka obsahují dieteticky cenný (tedy odpovídající zásadám správné výživy) olej, jehož vlastnosti se odvíjí nejen od konkrétní odrůdy, ale i od místa jeho pěstování. Platí, že čím vyšší zeměpisná šířka, tím vyšší podíl nenasycených mastných kyselin.

Většina české produkce máku je spotřebována v domácnostech, pekárnách a cukrářské výrobě, mák je ovšem také využíván ve farmaceutickém průmyslu k výrobě léčiv.

Slunečnice roční

Slunečnice má velmi hodnotná semena, kromě oleje jsou také zdrojem proteinů a obsahují velké množství minerálů (především vápník a fosfor) a vitamínů (skupina B, A, D, K). Samotné množství oleje je závislé i na šířce slupky, ideální obsah je 45 až 65 %. Obsah dále ovlivňuje například teplota nebo hnojení. Ukázalo se, že hnojení dusíkem olejnatost semen snižuje.

Slunečnicový olej se pro své vlastnosti využívá převážně v potravinářství, uplatnění nachází ale i v technických odvětvích, kosmetice a jako zdroj obnovitelné energie.

Len setý

Semeno lnu obsahuje také tzv. vysychavý olej. Vysychavé oleje se používají například na ošetřování dřeva, protože polymerizují (chemická reakce, při které z molekul vznikají vysokomolekulární látky) a tvoří tvrdý povrch. Na lněný olej ovšem narazíme i jako na doplněk stravy lidí a zvířat – posiluje imunitu a může sloužit jako prevence proti zánětlivým pochodům v těle.

Rozvoje pěstování lnu jsme se u nás dočkali až kolem roku 1990.  Mezi pěstiteli o len dodnes není tak velký zájem jako o jiné olejné plodiny s vyššími výnosy.  

© Adéla Černá, OilStop
© Foto: Freepik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Code of Conduct for discussions can be found here: The Codex