Povinnost obcí zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků platí již od roku 2020. Tuky dříve končily povětšinou v kanalizacích, což způsobovalo vodohospodářům značné problémy.

Tuky vylité do kanalizace poškozují vodohospodářskou infrastrukturu

Tuk se totiž usazuje na stěnách kanalizace, kde tuhne a kde na sebe nabaluje další a další nečistoty. Dochází tak k omezenému průtoku v potrubí či dokonce k jeho ucpání. Rozsáhlé škody vznikají díky ucpaným čerpadlům. Čistírny odpadních vod jsou sice vybaveny lapači tuků, ale ty mají omezené kapacity,

Tuky mají rovněž vliv na biologické čištění vod. Čistírny pak mohou pěnit, nebo v některých místech i zahnívat. To vše snižuje kvalitu vyčištěné vody a samozřejmě i zvyšuje náklady na provoz čistírny odpadních vod.

Vylévání olejů znamená plýtvání cenným zdrojem pro další využití

Upotřebené jedlé oleje a tuky jsou kvalitní surovinou, která se po zpracování dále využívá v řadě odvětví, ať se již jedná o průmysl chemický, energetický, gumárenský, dřevařský apod. Často se také oleje používají k výrobě biopaliv.

Kam s použitými jedlými tuky a oleji

Obce mohou zajistit sběr použitých jedlých tuků a olejů různými způsoby. Ukládat tento druh odpadu je možné do:

  • speciálně určených kontejnerů v ulicích – občané do těchto kontejnerů ukládají olej v plastových nádobách (PET láhve atd.);
  • speciálně určených nádob distribuovaných obcí občanům – po naplnění je nádoba odevzdána na určeném místě a občan obdrží další nádobu;
  • sběrných dvorů – občané odevzdávají olej v plastových nádobách na sběrném dvoře obce podle instrukcí obce.

Pozor na rozdíl mezi jedlými a technickými oleji

Do nádob na jedlé tuky a oleje patří všechny druhy potravinářských olejů (slunečnicový, řepkový, olivový, kokosový a další) a tuků (máslo, margarín nebo sádlo). Týká se to i olejů a tuků z konzerv či potravin nakládaných v oleji nebo marinád na grilování. Oleje ze smažení a fritování se nechají vystydnout a přelijí se ideálně do PET lahví, ve kterých se odevzdávají do nádob na tříděné tuky a oleje či do sběrného dvora. V plastových nádobách se doporučuje odevzdávat všechny jedlé tuky a oleje. Do nádob na jedlé tuky a oleje naopak nepatří technické oleje, maziva, barvy, laky apod.

© Hana Tomášková, komunalniekologie.cz
© Foto: Ilustrační foto, redakce archiv komunalniekologie.cz