Podstatou memoranda je rozvoj spolupráce obou institucí v oblasti vývoje a využití plastické hmoty pro přípravu sklokeramické pěny. Partnerství mezi akademickou a komerční sférou hraje svou nezastupitelnou úlohu při uplatňování výsledků vědecké a výzkumné činnosti v praxi. Memorandum je proto chápáno jako nezbytný rámec pro bližší spolupráci v konkrétních aktivitách.